czwartek, 12 kwietnia 2012

Rodzaje muzyki

 • PoP
 • Dance
 • Techno
 • Elektro
 • Dubstep
 • Rock
 • Metal
 • Hip Hop
 • Jazz
 • Blues
 • R&B
 • Country
 • Disco polo
 • Muzyka klasyczna
 • Muzyka symfoniczna
 • Reggae
 • House
 • Soul
 • Trance
 • Muzyka Kościelna
 • Folk
 • Poezja śpiewana
 • Grindcore
Muzyka  – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o odpowiednio dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi. Celem muzyki jest oddziaływanie na świadomość słuchacza. Jest zjawiskiem odbieranym subiektywnie, zależnym od indywidualnych skłonności, wcześniejszych doświadczeń, społecznych kryteriów wartości, aktualnego nastroju i wielu innych czynników w tym tzw. słuchu muzycznego. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem oprócz głosu ludzkiego również instrumentów muzycznych.
Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki
Źródło: Wikipedia  http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka